Festival der Bestuurskunde 2015

Donderdag 17 september 2015, Provinciehuis Utrecht

Het Festival kenmerkt zich al jaren door een sterk en origineel programma, waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken belicht wordt. De sprekers die plenair of in workshops aan bod komen werken hier zeker aan mee. Diverse ministers, de voormalige premier, de voorzitter van de Europese Commissie en verschillende internationaal vermaarde wetenschappers hebben op het Festival hun standpunten voor het voetlicht gebracht. Het Festival der Bestuurskunde trekt jaarlijks circa 300 mensen uit de publieke sector: ambtenaren, bestuurders, politici, wetenschappers, adviseurs, onderzoekers en studenten.


Thema

Ongemakkelijke Tijden: Ontwrichtende Innovatie en Nieuw Bestuur

De kennispositie en organisatiemogelijkheden van burgers zijn het afgelopen decennium enorm versterkt. In de literatuur rond strategie wordt dit al enige tijd geduid vanuit de massale invloed van de mobiele smart technologie, die tot nieuwe aanbieders leidt die klassieke business modellen onderuit halen. Burgers kunnen individueel, in realtime met elkaar en met bedrijven en instituties communiceren – individueel en collectief. We kennen de voorbeelden van Uber in de taxibranche, AirBnB in de hotelbusiness, Spotify en E-books voor de cd- en boekenwinkel en Zelfverkoop en Funda in de makelaardij. Om die reden worden ze ook aangeduid als disruptieve innovaties. Inmiddels wordt er zelfs gesproken van een nieuw soort groeps- en menigtemacht.

robotMaar de ontwikkelingen gaan verder. Wat als Zora de zorgrobot thuishulp wordt? Wat doet het met een stad wanneer internet en big data worden ingezet om veiligheid en een prettig bestaan te bevorderen? Wat wordt de impact van zelfrijdende auto’s? En bovenal: wat wordt dan nog de rol van de overheid? Deze ontwrichtende innovaties zorgen ook voor ontwrichting en druk op het aanpassingsvermogen van het openbaar bestuur. Rollen en verantwoordelijkheden verschuiven. Er ontstaan nieuwe vormen van voice en exit. Doe-het-zelf ambities van burgers worden gevoed en mogelijk gemaakt. Klassieke overheidssturing, zoals planning, vergunningen, of regels, schiet in veel gevallen tekort. Er worden nieuwe eisen aan overheden gesteld: wendbaarheid, responsiviteit, partnerschap, bescheidenheid.

Het Festival der Bestuurskunde 2015 is gewijd aan disruptieve innovaties en de implicaties daarvan voor het openbaar bestuur. Wij verkennen de positieve kanten van de ontwikkelingen, zoals de voorbeelden van een toenemende kracht van burgers. Zij kunnen beter organiseren, sneller leren en onderlinge solidariteit vorm geven met behulp van de digitale platforms. Een heel groot deel van de nieuwe democratische agenda van de overheid, zoals G1000 panels, referenda, peilingen, burgerinitiatieven richting parlement (zoals Ons Geld.Nu), is niet denkbaar zonder het massale bereik en gebruik door de burger zelf van deze communicatietechnologie. Denk ook aan de inschakeling van de burger bij veiligheid in de buurt, zoals Burgernet en Amber Alert, de opkomst van e-health en het streven naar smart cities We behandelen ook de schaduwzijden van disruptieve technologie en nieuwe burgermacht: digitale verruwing en pesterij, grenzeloos groepsegoïsme, high-tech crime, transnationale jihad. We zien ook een machteloze overheid die niet langer centraal kan plannen of de orde bewaken en zijn weg moet zoeken in deze nieuwe virtuele, radicaal horizontale netwerkomgevingen. Hoe om te gaan met deze disruptie, wetend dat ‘the times are a changing’?


Sprekers

Hans Schnitzler

Hans Schnitzler Hans Schnitzler (Den Haag, 1968) is filosoof, publicist en voormalig columnist voor de Volkskrant. Begin maart 2015 is zijn boek ‘Het digitale proletariaat’ verschenen bij De Bezige Bij. Daarin brengt hij een geluid naar voren dat we – misschien? – te weinig horen in het huidige debat over disruptive innovations: zij hebben niet geleid tot de beloofde democratisering, gelijkheid, en empowerment van burgers, maar juist tot toenemende ongelijkheid en slaafsheid. Lees meer

Gideon Shimshon

gideonGideon Shims-hon is the director of the Centre for Innovation at Leiden University, a university think tank that both explores and executes enterprising projects that explore the juncture of technology, society, and education. Motivated by his passion for learning and innovative research practices, Shimshon manages a diverse portfolio of projects that examine non-traditional applications of up and coming technologies and their consequence for government and society. Lees meer

Niek van Leeuwen

Niek van Leeuwen-1Niek van Leeu-wen is sinds 2012 General Manager Benelux bij Uber, het bedrijf dat sinds 2012 het personenvervoer in Nederland heeft veranderd. Het internetbedrijf maakt het mogelijk voor klanten om via een mobiele app een taxi te bestellen. Naast Uber bestaat er UberPOP, een dienst die gebruikers de mogelijkheid biedt om een taxi te bestellen bij particulieren. Iets wat voor veel opschudding in de taxi-branche heeft gezorgd. Lees meer

 

 

Leon van Halder

Prof. dr. Roel in ‘t Veld

Paul Frissen

Leon-van-Halder-300x265Leon van Halder is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboud UMC. Voordien was hij secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2009 trad hij bij het ministerie van VWS in dienst als directeur-generaal Curatieve Zorg. Lees meer

roel-in-t-veldProf dr Roel in ‘t Veld is Unesco hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij was eerder als hoogleraar verbonden aan 8 andere universiteiten. Roel een van de founding fathers van de Nederlandse bestuurskunde. Lees meer

FrissenPaul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te ’s-Gravenhage (NSOB), hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van RV&S. Tevens is hij zelfstandig bestuurskundig adviseur te Breda en is hij als voorzitter of als lid actief in een aantal toezichthoudende organen. Lees meer.


 

Partners

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

Vereniging voor Bestuurskunde